История

 

Ръководители на катедра "Локомотиви" и на катедра "Вагони"

 

Ръководители на катедра "Локомотиви"

инж. Кольо Стефанов Семов
(1967-1974)

Роден на 15.09.1917г. В с. Кметовци, Габровско. През 1967г. постъпва в ПЖИ"Т.Каблешков" като ръководител на катедра "Дизелови локомотиви". Преподава дисциплините: "Влакови спирачки", "Подвижен железопътен състав", "Технология на металите", "Машинно чертане" и "Охрана на труда и техника на безопасност".

Носител на званието "Почетен железничар".

Напуска ПЖИ през 1982г. поради пенсиониране.

инж. Пеко Петров Доков
(1974-1983)

Роден на 17.10.1928г. в гр.Кула. През 1965г. постъпва в ПЖИ като старши преподавател. От 1974г. до 1983г. е началник на катедра "Експлоатация и ремонт на локомотиви". Преподава дисциплините "Локомотивни двигатели с вътрешно горене", "Подвижен железопътен състав", "техническа механика" и "Машинно чертане".

Автор и съавтор е на 4 учебника.

Носител на званието "Почетен железничар".

Напуска ВВТУ "Т.Каблешков" през 1989г. поради пенсиониране.

проф. Тома Георгиев Ружеков
(1986-1996)
Роден на 28.06.1932г. в гр.Самоков. Постъпва във ВВТУ "Т.Каблешков" през 1986г. като началник на катедра "Железопътна техника". Преподава дисциплините "Тягови изчисления", "Локомотиви", "Динамика на локомотивите", "Предавателни системи на дизеловите локомотиви", "Железопътна техника-локомотиви".

Автор е на един учебник и на около 200 научни публикации с много внедрявания в областта на железопътния транспорт.

Носител на званието "Почетен железничар".

доц. д-р инж. Ненчо Ненов
(1996-2000)
Роден на 17.09.1958г. в гр.Г. Оряховица. Постъпва във ВВТУ "Т.Каблешков" през 1987г. като редовен аспирант, където защитава докторска дисертация, и от  1990г. е назначен за главен асистент по подвижен железопътен състав. През 1996г. е избран за доцент и назначен за ръководител катедра "Локомотиви и вагони". Преподава дисциплините "Тягови изчисления", "Железопътна техника-локомотиви".

Автор е на едно ръководство за лабораторни упражнения и на около 30 научни публикации.

От 2000г. е избран за Ректор на ВТУ"Т.Каблешков".

 

Ръководители на катедра "Вагони"

инж. Димитър Тодоров Митев
(1958-1984)

Роден на 01.08.1928 г. в гр. Брацигово. През 1953г. постъпва като преподавател по вагони в ПЖИ"Т.Каблешков". От 1958 г. е ръководител катедра "Вагони" и от 1984г. - старщи преподавател в катедрата.

Съавтор е на два учебника за ПЖИ.

Награден е със званието "Почетен" на Министерството на транспорта.

Напуска ВНВТУ "Т.Каблешков" през 1988г. поради пенсиониране.

инж. Александър Георгиев Русеков
(1984-1988)

Роден на 18.08.1929г. в гр.София. През 1970г. постъпва в ПЖИ като старши преподавател по дисциплините "Техническа експлоатация на вагоните" и "Ремонт на вагоните". От 1984г. до 1989г. е началник на катедра "Вагони".

Напуска ВНВТУ "Т.Каблешков" през 1990г. поради пенсиониране.

ст.н.с. д-р инж. Цвятко Пенчев Станев
(1988-1991)

Роден на 22.01.1932г. в с. Беломъжи, Габровско. През 1988г. заема по съвместителство длъжността началник на катедра "Вагони" във ВВТУ"Т.Каблешков".

Автор е на много технически разработки и научни публикации.

Носител на званието "Почетен железничар".

Напуска ВВТУ "Т.Каблешков" през 1991г. поради пенсиониране.

инж. Венета Стефанова Минчева
(1992-1994)

Родена на 17.07.1939г. в гр.София.

Постъпва в ПЖИ през 1967г. като преподавател по дисциплините "Вагони" и "Подвижен железопътен състав". От 1992г. заема  длъжността началник на катедра "Вагони".

Автор и съавтор е на два учебника и на много научни публикации.

Напуска ВВТУ "Т.Каблешков" през 1994г. поради пенсиониране.

Д-р инж. Валентин Здравков Ангелов
(1994-1996)

Роден на 26.07.1956г. в гр.София.

Постъпва във ВВТУ през 1987г. като асистент в катедра "Вагони" където преподава дисциплината "Динамика на вагоните".

От 01.04.1994г. е избран и назначен за началник на катедра "Вагони".

Автор е на 6 патента в областта на железопътната техника и на много научни публикации.

 

Ръководители на катедра "Транспортна техника"

Доц. д-р инж. Борислав Димитров Бенчев
(2000-2004)
(2004-2006)

Роден на 02.11.1940 г. в с.Крушовене, Плевенско.

Постъпва във ВНВТУ "Т.Каблешков"  през 1988г. като заместник-началник на училището по научната част, а на 02.12.1988г. е назначен на длъжността "Зам. началник по учебната част". От 1995г. е доцент в катедра "Общовойскова и тактико-специална подготовка".

Автор е на два учебника и 4 учебни пособия и на над 50 научни публикации.
 

- октомври 2000г. е избран за ръководител катедра "Локомотиви и вагони". Катедрата се преименува на "Транспортна техника".

- от октомври 2004 г. е преизбран за ръководител катедра "ТТ"

 

Сега

Доц. д-р инж. Добринка Атмаджова
(2006-2012)

Постъпва във ВНВТУ "Т.Каблешков"  през ...

 

В процес на разработка.

проф. дтн инж. Ненчо Ненов
(1996-2000)
(2012-до сега)

Роден на 17.09.1958г. в гр.Г. Оряховица. Постъпва във ВВТУ "Т.Каблешков" през 1987г. като редовен аспирант, където защитава докторска дисертация, и от 1990г. е назначен за главен асистент по подвижен железопътен състав. През 1996г. е избран за доцент и назначен за ръководител катедра "Локомотиви и вагони". Преподава дисциплините "Тягови изчисления", "Железопътна техника-локомотиви".

Автор е на няколко учебника и има много научни публикации.

През 2000г. е избран за ректор на ВТУ"Т.Каблешков", като на следващите избори отново е преизбран. През 2007г. защитава дисертация за доктор на техническите науки, а през 2009 г. е избран за професор по научната специалност  02.14.04 "Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете". През 2008 г. е избран за заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност.

От 2012 г. е избран за ръководител на катедра "ТТ".