Дипломна защита - 3.07.2014 г. на дипломанта Дмитри Чемпояш,
ОКС "магистър" специалност АТ