Учебници на катедра "Транспортна техника"

Изданията на ВТУ "Т.Каблешков" можете да намерите и да закупите от електронната книжарница на университета

https://bookstore.vtu.bg/

 

Учебник по Инженерен експеримент, ВТУ 2006

Учебник по "Инженерен експеримент"

Автори:
доц. д-р инж. Борислав Бенчев

доц. д-р инж. Емил Димитров

Печатна база: ВТУ "Тодор Каблвшков", 2006 г.


Ръководство за курсово проектиране по ДВГ, ВТУ 2005

"Ръководство за курсово проектира по ДВГ"

Автор: гл.ас. д-р инж. Мариан Мутафчиев

Печатна база: ВТУ "Тодор Каблвшков", 2005 г.


Ръководство

"Въпроси от експлоатацията, ремонта и рециклирането на пътнически вагони от парка на БДЖ"

Автори: доц. д-р инж. Цвятко Пенчев, гл.ас. д-р инж. Добринка Атмаджова

30.03.2006 г.