Лабораторна база на катедра "Транспортна техника"

 
Лаборатория "Инженерен експеримент"
 Кабинет "Автомобили" (зала 3109)

Компютърна зала   

Лаборатория "Инженерен експеримент"

Лаборатория "Инженерен експеримент" (зала 3204)

Лаборатория "Изпитване и диагностика на ДВГ"

Лаборатория "Системи на вагоните"

Лаборатория "Влакови спирачки"

Лаборатория "Електрообзавеждане и системи за управление на дизеловите локомотиви"